Byta bastuaggregat – en guide

Det finns många anledningar till varför man vill byta bastuaggregat men det absolut vanligaste skälet till ett byte är att det gamla gått sönder. Nedan följer en allmän guide för hur man kan gå tillväga om man vill installera ett elektriskt aggregat. Det är viktigt att säga att det kan vara komplicerat att byta ett bastuaggregat och om man känner sig tveksam så bör man kontakta en professionell elektriker eller liknande som kan hjälpa till att installera aggregatet. 

Så installerar du ett nytt bastuaggregat

1. Förberedelser

Innan du börjar med bytet behöver du ha följande verktyg till hands

  • Platt skruvmejsel
  • Stjärnmejsel
  • Skiftnyckel eller tång
  • Handskar med isolerande egenskaper
  • Multimeter 

2. Koppla från strömmen

Säkerhet är mycket viktigt när man gör den här typen av arbeten. Stäng av strömmen, gärna på huvudströmbrytaren. Gör detta innan du gör något annat. Kontrollera att det inte finns någon ström genom att testa strömbrytaren och säkringarna. Ta på dig handskarna och ha dem på under hela arbetet.

3. Montera ner det gamla aggregatet

I de flesta fall är aggregatet fäst på väggen med bultar eller skruvar. Använd en skruvmejsel, skiftnyckel eller tång för att lossa och ta bort aggregatet. Bastuaggregat är tunga så var försiktig. 

4. Testa elanslutningarna

Innan du avlägsnar det gamla aggregatet ska du använda multimetern för att se så det verkligen inte finns någon ström. Testa spänningen och kontrollera ytterligare en gång att strömmen är avstängd. Lossa försiktigt kopplingarna och var noga med att notera hur de sitter så att du enkelt kan installera det nya aggregatet.

5. Montera det nya aggregatet

Sätt upp det nya bastuaggregatet på samma plats där det gamla var monterat. Om det är en annan storlek får du borra nya hål. Anslut det nya aggregatet och kontrollera att anslutningarna är säkra. 

6. Prova det nya aggregatet

När det nya aggregatet är monterat och anslutet kan du slå på strömmen igen för att se så att det fungerar. Justera sedan temperaturen så att den blir rätt enligt dina preferenser. Om aggregatet inte fungerar skall du slå av strömmen igen och se så att aggregatet är rätt inkopplat. Fungerar det fortfarande inte så är det bäst att koppla av strömmen och ringa en yrkeskunnig person som kan hjälpa dig installera det.

Hitta rätt bastuaggregat

Innan man installerar sitt nya bastuaggregat måste man hitta ett som passar. Det finns en del saker att tänka på. 

Bastustorlek

Hur stor din bastu är påverkar vilket aggregat du behöver köpa. Tillverkare av bastuaggregat brukar skriva ut hur stor rymd som deras aggregat täcker. Vanligtvis är det så att ju större bastu du har, desto mer effekt behöver aggregatet ha. En normal finsk familjebastu för fyra personer bör vara på cirka 6 kW.

Typ av aggregat

Det finns olika typer av bastuaggregat. Allt från traditionella vedeldade till infraröd. Du bör sätta dig in i vad det är för skillnad och vad det finns för möjlighet för dig att exempelvis byta från ett vanligt elektriskt aggregat till ett med infravärme om du är intresserad av det. 

Kvalitet och säkerhet

Välj ett aggregat från en välkänd tillverkare och kontrollera att alla säkerhetsfunktioner finns. Automatisk avstängning, överhettningsskydd och säkerhetstermostat är bra att ha. Vissa tillverkare erbjuder garanti, det ger dig en bra uppfattning om hur länge aggregatet kommer att hålla. Att investera i ett säkert och kvalitativt aggregat är alltid en bra investering. 

Storlek och placering

Det är viktigt att ditt nya aggregat får plats där du tänkt att det skall sitta. Det kan vara bra att mäta ditt gamla aggregat så att du får en uppfattning om vilka mått du ska ha. Den absolut smidigaste lösningen är såklart om du kan använda samma fästen som du hade till ditt gamla aggregat.

Vi har lång erfarenhet av badrumsrenovering och kan skapa ditt drömbadrum
12 Jun 2023