Dålig lukt från golvbrunn – åtgärder och orsaker

En dålig lukt från golvbrunnen kan vara både irriterande och obehaglig. Det är viktigt att inte ignorera problemet eftersom det kan vara tecken på ett underliggande problem som behöver åtgärdas. I denna artikel kommer vi att gå igenom några vanliga orsaker till dålig lukt från golvbrunnen och vad man kan göra för att bli av med problemet.

Orsaker till dålig lukt från golvbrunnen

Det finns flera anledningar till att det kan lukta från golvbrunnen. Ofta finns det en enkel förklaring. 

Blockerade avloppsrör

En av de vanligaste orsakerna till dålig lukt är blockerade avloppsrör. När rören blir igensatta, till exempel på grund av hår, topps eller fett, kan det leda till att avloppsvatten inte kan rinna ordentligt och därmed bidra till luktproblem.

Svaga vattenlås

Vattenlåset är den böjda delen av röret som finns precis under golvbrunnen. Dess syfte är att skapa en barriär mellan avloppssystemet och inomhusluften och på så vis förhindra att dålig lukt sprids. Om vattenlåset är för svagt eller uttorkat kan det vara grunden till att odören tränger igenom.

Brännbara ämnen

Om olja, kemikalier eller andra brännbara ämnen spolas ner i avloppet kan dessa ämnen orsaka en stark och obehaglig lukt från golvbrunnen. Ämnen är farliga för avloppssystemet och miljön. De bör tas till en återvinningsstation.

Brustna avloppsrör

Om det finns sprickor eller skador i avloppsrören kan det orsaka läckage av avloppsvatten bidra till att det luktar illa från golvbrunnen. Det är ett allvarligt problem som kräver professionell hjälp för att repareras.

Så får du bort dålig lukt från golvbrunnen

Att få bort lukten är ofta enkelt men i vissa fall kan det behövas hjälp från en rörmokare eller annan yrkesperson.

Rengör golvbrunnen

En enkel lösning är att rengöra golvbrunnen noggrant. Ta bort smuts, hår och andra partiklar som kan ha samlats där. Använd rengöringsmedel för att eliminera eventuell dålig lukt. Se till att inget av de rengöringsmedlen som du använder kan skada miljön. 

Använd avloppsrensare

Om du misstänker att det finns en blockering i avloppsrören kan du prova att använda en avloppsrensare. Följ instruktionerna noggrant och se till att skydda dig själv och miljön när du använder dessa produkter. Använd inte propplösare som är starkt basiska eller frätande då de kan skada miljö, rörsystemet och även dig. 

Fyll på vattenlåset

Om vattenlåset är uttorkat kan du fylla på det genom att hälla vatten i golvbrunnen. Detta återställer barriären och förhindrar att dålig lukt sprids.

Kontakta en VVS-tekniker

Kvarstår problemet eller om du misstänker att det kan finnas mer allvarliga problem, är det bäst att kontakta en professionell VVS-tekniker eller rörmokare. De har expertkunskap och erfarenhet för att identifiera och åtgärda eventuella rörsystemproblem.

Förebygg dålig lukt från golvbrunnen

Det är viktigt att komma ihåg att förebyggande åtgärder är avgörande för att undvika lukt från golvbrunnen. Undvik att spola ner skadliga ämnen i avloppet och se till att avloppsrören är rena och fria från blockeringar regelbundet.

Genom att rengöra golvbrunnen regelbundet kan du förhindra uppbyggnaden av smuts, hår och matrester som kan bidra till dålig lukt. Använd ett milt rengöringsmedel och skrubba brunnen noggrant.

Hår är en vanlig orsak till stopp i avloppet och dålig lukt. Använd en hårsil för att fånga upp håret innan det hamnar i avloppet. Rengör sedan hårsilen regelbundet för att undvika att hår ansamlas och täpper till brunnen.

Genom att vara medveten om möjliga orsaker och genomföra åtgärder kan du snabbt eliminera dålig lukt från golvbrunnen och återställa en frisk och behaglig miljö i ditt hem.

Vi har lång erfarenhet av badrumsrenovering och kan skapa ditt drömbadrum
14 Sep 2023