Ångspärr i bastu – så fungerar det

Hur fungerar ångspärr i bastu?

Ångspärr, eller bastufolie som det också kallas, används för att isolera bastun så att fukt inte tränger in i väggen och isoleringen där den kan orsaka problem över tid. Bastufolie tål väldigt höga temperaturer och håller länge i en bastu.

Det finns olika åsikter kring ifall en ångspärr i bastu verkligen behövs. Vissa hävdar till och med att det kan göra mer skada än nytta. Många menar att väggarna i en bastu torkar ut av sig själva, även om det förekommer mycket bad och vatten. Istället så kan spärren göra att fukt som trots allt kommit in i väggen, till exempel genom ett spikhål, ha svårt att ta sig därifrån och kan inte torka ut.

Såsom det ser ut just nu finns det inget rätt eller fel och inte heller några egentligen bestämmelser för om bastu skall byggas med eller utan ångspärr.

Bastuventilation

För att undvika fuktskador skall man vara noga med ventilationen i och utanför bastun Tilluftsventilen skall alltid placeras under bastuaggregatet och frånluftsventilen måste sitta diagonalt mot tilluftsventilen. Till exempel i taket eller högt upp på väggen. Om man inte kan ta in uteluft får man ta in luft från uppvärmda utrymmen nära där bastun befinner sig. Den varma luften kan släppas ut i ett angränsande rum under förutsättning att det rummet är mycket välventilerat.

Att tänka på när man bygger bastu

För den som skall bygga en bastu i eller utanför sitt hus finns det många saker att tänka på, bastufoliens vara eller icke vara är bara ett av flera moment. Vi listar tre vanliga frågor man bör ställa sig innan man sätter igång sitt bastubyggande.

Behövs bygglov för bastun?

Detta beror på vad för slags bastu du skall bygga. Om du skall bygga en liten bastu inne i ditt hus behövs vanligtvis inget bygglov eller tillstånd. Skall du göra större ändringar i samband med bastubyggandet som rör avlopp eller eldstäder så är det stor chans att du behöver göra en anmälan. Ring din kommun och fråga ifall du är osäker. Bygger du bastun som en fristående byggnad ute på tomten, en så kallad bastustuga, behövs samma tillstånd som vid uppförande attefallshus. Planerar du att dra in avlopp och annat behöver du även anmäla detta. Börja inte bygga innan du fått bygglov eller tillstånd.

Hur skall du bygga bastun?

Du kan bygga din bastu både av lösvirke men det finns också den möjligheten att köpa färdiga basturum eller bastustugor. Detta är såklart en fråga om pengar men även om hur pass händigt du själv är. Du kan bygga hela bastun själv, det enda hantverkaren du egentligen behöver anlita är en behörig elinstallatör som installerar belysning och bastuaggregat. Men, att börja bygga en bastu för att sent inse att man varken har kunskap eller tid att färdigställa bygget är inte lönsamt för någon. Hur du skall gå tillväga är värt att fundera över.

Vilket bastuaggregat skall man välja?

Det finns egentligen tre olika typer av bastuaggregat.

Vedeldad bastu

Det är jättemysigt med en vedeldad bastu, man känner lukten av veden och hör den sprakande elden. Dock kräver en vedeldad bastu lite mer. Dels behöver du en skorsten för röken och sedan så behöver du se till att det finns ved till varje bastubad.

Elektrisk bastuaggregat

Ett elektriskt aggregat är mycket praktiskt då det i princip bara är att trycka på en knapp. De elektriska bastuaggregaten går att få både små och stora och kan även komma med flera olika bastualternativ som gör att du kan njuta av torr-, våt-, ång- eller örtbastu

Infrabastu

Den här typen av bastu fungerar så att infraröda ljusvågor värmer upp din kropp. Därför blir det inte så varmt utan bara cirka 30-40 grader. Om du har problem med värk i leder och muskler är infraröd bastu väldigt bra. Det har länge används på sjukhus för att stimulera läkning.

Kompletta badrumsrenoveringar som höjer värdet på huset.
11 Jan 2022