Badrumsrenovering | Förbränningstoalett | Eltoalett

Ska du genomföra en badrumsrenovering i ditt fritidshus eller sommarstuga på landet? Då kanske en förbränningstoalett kan bli ett alternativ. Här svarar vi på några frågor om förbränningstoaletter?

 

Hur många besökare klarar en modern förbränningstoalett av?

- Dagens effektiva eltoaletter är anpassade för familjer på upp till sex personer. Använder man toaletten på ett korrekt sätt så ska den klara daglig användning från en sådan familj. Dessutom kan man idag använda de flesta förbränningstoaletter medan förbränningen pågår.

Hur ofta måste man tömma toalettens förbränningslåda?

- Generellt kan man säga att lådan bör tömmas efter ungefär var femte användning. Men olika toaletter har olika kapacitet och det varierar givetvis mellan olika varumärken och modeller. Kolla med tillverkaren eller kunnig personal på vitvarukedjan! Att hantera den luky- och bakteriefria askan är inget problem, den går att sprida i rabatten eller i hushållets sopor.

Vad bör man inte slänga i en förbränningstoalett?

- Samma regler gäller som för vanliga vattenklosetter. Produkter som inte tilhör ett normalt toalettbesök hör inte hemma i en förbränningstoalett heller. Inga tops eller tjocka pappershanddukar exempelvis. Använd ditt sunda förnuft!

Luktar det mycket inomhus och utomhus när man använder en förbränningstoalett?

- Nej. Sp länge toaletten är korrekt installerad så ska lukten vara i princip obefintlig inne i huset. Se till att ventilationsrörets utlopp har ett avstånd på några meter till inluftsventilen. Dessa toaletter är avsedda med katalysatorer som ska ta bort lukten. Den lilla lukt som kan uppstå utomhus under förbränningen påminner om bränd ved.

Rekommenderar ni att dra ventilationen genom taket eller väggen?

- Röret ska dras 0,5 meter över taket. Man bör inte dra ventilationen genom ett redan befintligt rör, det avråder vi från.

Kan man slänga vanligt toapapper i en förbränningstoalett?

- Ja, men det kan vara bra att vara sparsam med rutorna. Annars fylls påsen snabbt. Ett tips är att hälla vatten på påsen, då drar papperet ihop sig.

Måste man alltid använda papperspåsen i toaletten?

- Ja, annars finns risken att toaletten tar skada. Sätt gärna in en påse efter varje besök på toan, så att nästa användare har en påse på plats direkt.

Fungerar en förbränningstoalett i kalla rum?

- Nej, några sådana begränsningar finns inte. Men ska man använda toan på vintern så bör man isolera förbränningsröret så att kondensen inte fryser i röret.

Kan toaletten bli överhettad?

- De flesta moderna förbränningstoaletter har säkerhetssystem som motverkar detta. Att installera toaletten på rätt sätt är en bra försäkring mot överhettning.

Kompletta badrumsrenoveringar som höjer värdet på huset.
24 Apr 2018