Montera badrumströskel - säker tröskel i badrum

Det är stor skillnad på renoveringar i våtrum och i andra rum. Tänk på detta när du ska montera badrumströskel – säker tröskel i badrum.

När arbeten sker i våtrum ställs det betydligt högre krav än vid en renovering i exempelvis ett sovrum. Här behöver du ta hänsyn till tätskikt samt gällande branschregler.

Vanlig tröskel – som möts upp av plastmattan

Trösklar kan vara tillverkade av trä, sten eller plast. Det finns inget krav att en specifik tröskel ska användas i gränsen mellan badrummet och närliggande rum. Badrumströskeln monteras därmed på exakt samma sätt som övriga trösklar. Det finns inte heller krav på att en tröskel måste finnas – även om det rent praktiskt finns flera fördelar.

Det som däremot skiljer, mot andra platser i hemmet, är hur tätskikten ska fästas på tröskeln. Det är viktigt att gällande tätskikt går upp på insidan av tröskeln.

  • Foglöst

Om tätskikten viks upp på badrumströskeln är kravet att tröskeln sitter i nivå med väggen vilket därmed resulterar i en foglös uppvikning. Det får alltså inte uppstå skarvar som måste fogas intill en tröskel.

  • Ytskikt över brunnsil

Det ytskikt som finns på golvet vid tröskeln förväntas vara i minst 20 mm högre nivå än brunnen vilket därmed skapar en vinkel ner mot brunnen. I vissa fall (framförallt väldigt små badrum) går det inte att skapa detta fall och man får nöja sig med något mindre vinkel.

Om det inte finns tröskel

I det fall det inte finns någon tröskel behöver fästmassan förseglas i dörröppningen så att fukt inte kan spridas ut från badrummet till närliggande rum.

Speciella badrumströsklar

Även om det inte finns krav på en speciell tröskel så finns det trösklar som är anpassade just för badrum. Dessa brukar marknadsföras som våtrumströskel eller badrumströskel och underlättar byggnationen med tätskiktet. De karaktäriseras av minst två punkter.

För det första är det en 90 gradig vinkel som innebär att det skapas ett tydligt skydd där ytskiktet kan monteras från badrummet. För det andra kan de ha en ventilationsspringa. Målet med denna springa är att skapa ett tydligare luftflöde. Vanliga längder på dessa är 70, 80 och 90 cm.

Vad händer om inte branschreglerna följs?

Vid renovering i våtrum är det mycket viktigt att branschreglerna efterföljs. Det är även av den anledning som de flesta anlitar hantverkare för dessa arbeten eftersom privatpersoner sällan är helt insatt i vad som krävs för att uppfylla branschreglerna. Ett arbete som alltså klassas med att vara fackmannamässigt utfört.

I det fall arbetet inte uppfyller dessa krav ökar risken för kommande fuktskador avsevärt. Skulle en skada leda till ett försäkringsärende kan försäkringsbolaget kräva att få granska konstruktionen. Om de anser att byggnationen inte är fackmannamässig kan ersättningsnivån minskas betydligt. I detta fall har ägaren helt enkelt utsatt bostaden för onödigt höga risker vilket därmed resulterar i lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Våtrumsintyg – Intyg på säker installation

Om hantverkare anlitas för badrumsrenoveringen ska alltid våtrumsintyg efterfrågas. Det är ett intyg som påvisar att arbete samt material följer branschregler. Intyget är både viktigt att kunna visa upp vid eventuell fuktskada för försäkringsbolaget samt för mäklare vid eventuell försäljning av bostaden.

Kompletta badrumsrenoveringar som höjer värdet på huset
2 May 2020