Ska man stänga av varmvattenberedare och hydrofor på sommaren?

De flesta vet att man måste stänga av varmvattenberedare och hydrofor på vintern för att det inte ska uppstå frysskador och läckor under de kalla vintermånaderna. Men hur ska man tänka på sommaren, behöver man trycka på off-knappen även då?

Svaret är ganska enkelt: du behöver inte stänga av varmvattenberedaren på sommaren om det inte finns någon uppenbar risk för frysskador. Men om du ändå stänger av varmvattenberedaren så är det viktigt att du inte använder eventuellt stillastående vatten som har varit i beredaren under din bortovaro. Det är bäst att spola en stund innan du använder vattnet så att du undviker vatten där det finns risk för bakterietillväxt.

När behöver jag stänga eller tömma varmvattenberedaren?

Som sagt, du går bra att stänga av varmvattenberedaren när du är borta på sommaren men det är absolut inget krav. På sommaren är vattenförlusterna ganska små och det är inget problem att beredaren eller hydroforen står på. Men finns det risk för frost så är det viktigt att dessa maskiner stängs av.

Så här bör du göra om det finns risk för frostskador

  • Stäng alltid av vattnet i fritidshuset med huvudkranen innan du lämnar det.

  • Ska du inte vistas i huset på vintern bör du tömma vattenledningarna helt och hållet. Annars riskerar ledningarna att frysa sönder och detta gäller även om du har underhållsvärme på.

    Om du tillbringar en del tid i sommarhuset även på vintern och inte tömmer ledningarna bör du ha minst 15 grader varmt inomhus. Men glöm inte att det finns risk för strömavbrott som kan leda till en ökad risk för frysskador på rören.

  • Det finns många bra skäl att verkligen stänga av varmvattenberedaren. Om den orsakar läckage, vilket är långt ifrån ovanligt, värmer du upp en tom tank som faktiskt kan utgöra brandrisk. Stäng av strömbrytaren om den är elektrisk. Om den drivs på gas så bör du stänga av gasen till värmaren.

Kompletta badrumsrenoveringar som höjer värdet på huset.
15 Apr 2022