Tips på miljövänliga och hållbara material till badrummet

Det finns mycket du kan göra för att få ditt badrum mer miljövänligt i samband med en renovering. I moderna hus är badrummen ofta något av en svag länk, något som bevisas av de många fuktskador som uppstår i badrum varje år. Orsaken är oftast felaktigt upprättade tätskikt som beror på bristande kunskap hos den som uppfört dem. Egentligen är inte en fuktspärr med kemiska primers idealt ur miljösynpunkt, men utifrån hur de flesta hus i Sverige är byggda är det ändå det vi oftast har att utgå ifrån. Då är det bra att ha kunskap om hur man kan göra sitt badrum så miljövänligt som möjligt.

”Plastmattor och våtrumstapeter innehåller så gott som alltid PVC. Keramiska plattor som kakel eller klinker är betydligt bättre ur miljösynpunkt, liksom stenplattor eller till och med ett golv av trä”

Till att börja med ska du, om du vill renovera miljövänligt, alltid välja bort plastmattor på väggar och tak. Plastmattor och våtrumstapeter innehåller så gott som alltid PVC, och även om de har många andra fördelar är de inte rätt val ur miljösynpunkt. Keramiska plattor som kakel eller klinker är betydligt bättre i det hänseendet, liksom stenplattor eller till och med ett golv av trä. Jo, det går faktiskt bra att ha trägolv i badrummet. Bästa valet av träslag är då teak, som är ett fett träslag och dessutom okänsligt för fuktrörelser. Trägolv i badrummet ska nåtas med gummimassa, slipas och oljas. Sådana nåtade trägolv brukar vanligtvis kallas skeppsgolv.

Energisnåla produkter i badrummet

Förutom väggar och golv finns det många miljövänliga val att göra vad gäller produkter och inredning i badrummet. Gör du en totalrenovering av badrummet är det lika bra att byta ut tvättställ, toalettstol och kranar till nya, miljövänliga alternativ. De flesta toalettstolar på marknaden är idag snålspolande, och detsamma gäller kranar och duschmunstycken. Snålspolande kranar och munstycken har förmågan att sprida vattnet så att de gör av med mindre vatten utan att komforten förändras.

Vill du ha tvättmaskin i badrummet ska du välja högsta energiklass, A+++. En sådan tvättmaskin drar sällan mer än drygt 150 kilowattimmar per år. Tvättar du dessutom i 40° i stället för 60° spar du också energi.

Hur använder vi badrummet?

Hur vi använder badrummen har också stor betydelse. Oavsett hur miljövänliga val vi gör vid en badrumsrenovering så blir inte badrummet särskilt miljövänligt om vi åstadkommer onödigt slitage på materialen eller gör av med för mycket energi. Att inte duscha längre än nödvändigt, att inte lämna väggar och golv blöta och så vidare är av stor vikt för att minska på energiåtgången och slitaget i badrummet.

Vad gäller rengöringen så är det så klart också viktigt att använda sig av miljövänliga produkter. Använda inte kemiska propplösare och skippa det dyra rengöringsmedlet och ta mild såpa istället, det går precis lika bra.

Vi hjälper dig

Har du frågor om miljövänliga val vid badrumsrenoveringar, ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Vi har koll på hur man gör miljövänliga och energisnåla val utan att tumma på komforten. Vi kommer gärna med tips på material och produkter och kan även utföra hela badrumsrenoveringar på totalentreprenad utifrån ett miljövänligt perspektiv.

Kompletta badrumsrenoveringar som höjer värdet på huset
30 Jun 2022