Störande ljud från ventilation i badrum

Det är ganska vanligt att boende upplever störande ljud från ventilation i badrum och kök, där frånluftsventilerna är belägna. Så vad kan man göra åt det?

Höga ljud från ventilationsdon och rör i badrummet och köket kan göra livet i bostaden mindre bekvämt, och i vissa fall helt outhärdligt. Oftast går det med relativt enkla medel att reglera inflöde och utflöde i lägenheten, men ibland är inte problemet lika lättlöst. Oljud i frånluftsventilerna kan bero på många saker, från att ventilationsdonen inte sitter tätt till att hela husets ventilationssystem är i obalans. Om du inte själv kan komma fram till vad problemet är så hjälper vi dig gärna.

Varför låter det så mycket?

Oljud i ventilationen kan som sagt bero på många saker. En vanlig orsak är att monteringen av själva frånluftsventilationen är bristfälligt utförd, eller att dimensionerats fel. Detta kan till exempel ske vid en badrumsrenovering, om den som utför renoveringen inte har koll på vilken sorts ventilationsdon som är optimalt, eller slarvar vid installationen. Detta kan relativt enkelt åtgärdas genom att man tätar runt ventilen, eller att man byter ut ventilationsdonet mot ett annat.

ventilation i badrum

Men oljudet kan också bero på att undertrycket helt enkelt är för högt i lägenheten. Om du kollar med dina grannar och de inte upplever samma problem så beror undertrycket antagligen på en obalans i hela husets ventilationssystem. I så fall bör du höra av dig till din hyresvärd eller till styrelsen i bostadsrättsföreningen och be att de tar sig en titt. Obalansen kan bero på att grannar har täppt för sina ventiler för att till exempel slippa drag, och detta påverkar ventilationen i hela huset. Det kan också hända att ventilationssystemet är feldimensionerat, även om detta är mycket ovanligt.

Ljuddämpare för ventilation

Om missljudet kommer från ventilationsrören i väggarna går det också att installera speciella ljuddämpare. Dessa består av insatser som man monterar i rören och anpassar för maximal ljuddämpning. Detta kan vara lämpligt om en ventilationstekniker inte kunnat hitta någon annan lösning på problemet och konstaterat att problemet inte sitter i husets ventilationssystem.

Dock är ventilationssystemet alltid fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens ansvar, och om rören måste ljuddämpas ska du inte behöva stå för denna kostnad själv. Här kan det ibland vara nödvändigt att stå på sig och hävda sin rätt, så att man verkligen får de åtgärder som behövs och även slipper ta kostnaden.

Undvik temporära lösningar

Om du har problem med störande ljud från ventilationen i badrummet och köket, försök aldrig åtgärda det med nödlösningar som att täppa för fönsterventiler eller liknande. Problemet kanske löser dina problem för stunden, men de leder till mer obalans i husets ventilationssystem och kommer antagligen att påverka dina grannars ventilation negativt.

Förutom att det är osolidariskt så tar dessa nödlösningar fokus från det egentliga problemet, som antagligen går att lösa med hjälp av en expert på ventilation. Har du problem med missljud i badrummet ska du därför först och främst se om du kan lösa problemet genom att justera ventilationsdonen, och om detta inte löser problemet så ska du kontakta fastighetsvärden eller styrelsen.


Andra artiklar om badrum

Renovera badrummet med liten budget | Spartips

Handikappanpassat badrum

Konsten att välja rätt blandare

Kompletta badrumsrenoveringar som höjer värdet på huset
6 Jul 2020